S'identifier - S'inscrire - Contact

DAG 48 * REGENPARELS

17.2.2012 * 15u10 * 7°C
« «


De dag begon met motregen en het bleef miezeren tot ongeveer 14u30.
Tijdens de wandeling, in het bos en met mijn lief, zagen we overal regendruppels hangen.
Ook de kippedraad (nat hout is erg glad) op het platform van de houten toren ( een toren waar je kan uitkijken naar de reeën die af en toe tevoorschijn komen) hing vol glinsterende regenparels.

Vallende regendruppels worden vaak afgebeeld in de vorm van tranen of peren.
Dit is echter geen juiste voorstelling.
Kleine regendruppels zijn vrijwel bolvormig, waarbij de oppervlaktespanning groter is naarmate de diameter kleiner is.
Vanaf een zekere grootte worden ze in de val door de luchtweerstand aan de onderkant afgeplat.
Bij heel grote druppels kan zelfs een soort paraplu-vorm voorkomen.
Grote regendruppels vallen sneller dan kleine, wat niet wordt veroorzaakt door de versnelling van de zwaartekracht maar door de luchtweerstand die voor de kleine druppels relatief groter is.
Voor de kleinste druppels, zoals in mist, is lucht bij wijze van spreken zo taai als stroop.
Zij dalen namelijk met een snelheid van bijvoorbeeld 1 cm per uur.
Van regen wordt gesproken indien de diameter van een waterdruppel groter is dan 0,5 mm.
Motregen bestaat meestal uit waterdruppels met een diameter kleiner dan 0,5 mm."

nl.wikipedia.org/wiki/Regen_%28neerslag%29