S'identifier - S'inscrire - Contact

DAG 293 * BOTER

19.10.2012 * 14u06 *21°C
« «De bloemen van de klimop, met stampertjes lijkend op kleine roomboterkrulletjes.
Insecten zijn er dol op.
Het zijn eerst bolletjes met bolletjes.
Daarna vouwen die bolletjes open en verschijnen de vijf stampertjes.
Wespen zijn er dol op.

De bloemen staan in bolvormige schermen die trosvormig gerangschikt zijn.
Ze zijn klein, tweeslachtig, regelmatig, vijftandig en geelgroen.
De bladeren en vruchten van klimop zijn giftig.

Bloeiende klimop is voor vele insecten in de herfst een rijke bron van nectar en stuifmeel, omdat er dan weinig andere planten bloeien. De dofzwarte bessen zijn in de lente rijp.

Klimop bevat de volgende werkzame stoffen:
Glycoside
Saponine
Jodium
Zink
Koper
Mangaan
Lithium
Aluminium

Klimop is een goede slaap- en schuilplaats voor allerlei vogels.
Bloeiende klimop trekt vlinders en andere op nectar beluste insecten aan.
De bessen worden 's winters tot in het voorjaar onder meer door merels en houtduiven gegeten.
Gezonde en krachtige bomen lijden niet onder klimopbegroeiing.
In klimop nestelen graag vogels zoals heggenmus, merel, winterkoning en grauwe vliegenvanger.
In het klimopstruweel overwinteren sommige dagvlinders zoals de gehakkelde aurelia.
Bepaalde wandelende takken eten het liefst groene klimop.

nl.wikipedia.org/wiki/Klimop