S'identifier - S'inscrire - Contact

DAG 195 * PARATRISKAIDEKAFOBIE

13.7.2012 * 21u44 * 15°C
« «
Op vrijdag de dertiende ben ik voorbij huisnummer 13 gewandeld.
Ik vraag het me soms wel eens af, hoe leef je met dertien als huisnummer.
Ga je als er iets verkeerd loopt in je leven elke keer de schuld steken op je huisnummer?
Of zijn die mensen heel gelukkig en het levende bewijs dat het allemaal onzin is?

Triskaidekafobie is angst voor, of weerzin tegen, het getal 13. De naam is afkomstig van het Griekse triskaideka (dertien) en phobos (angst). Het getal 13 staat in bepaalde vormen van bijgeloof te boek als een ongeluksgetal.
Van een werkelijke fobie is echter pas sprake als de angst hiervoor het sociale leven van een persoon in ernstige mate ontregelt.
Verwant aan triskaidekafobie is paraskevidekatriafobie, de angst voor vrijdag de dertiende.
nl.wikipedia.org/wiki/Triskaidekafobie

* Het getal dertien wordt gezien als het ongeluksgetal.
* Zelfs het woord ongeluksgetal heeft dertien letters.
* Vrijdag de dertiende wordt in veel landen als een ongelukkige dag beschouwd .in Spaans- en Griekstalige landen is dat dinsdag de dertiende.
De angst voor het getal dertien heet Triskaidekafobie, voorbeelden hiervan zijn:
* In vrijwel ieder vliegtuig wordt in de nummering van de zitplaatsen rij 13 overgeslagen; op rij 12 volgt rij 14.
* Ook in sommige grote hotels wordt etage 12 gevolgd door etage 14.
* In de Formule 1 wordt startnummer 13 niet gebruikt.
nl.wikipedia.org/wiki/13_%28getal%29