S'identifier - S'inscrire - Contact

DAG 185 * DAG POL!

3.7.2012 * 18u46 * 24°C
« «Gaan wandelen met een pollen-allergie is een kleine beproeving.
De bomen hangen vol met bloesem en de bijen, hommels en andere insecten vliegen druk heen en weer.
Dit is de bloesem van de tamme kastanjeboom.

Eerst leken het op lange groene vlechten en nu staan ze in bloei.
Het stuifmeel zie je zelfs op de bladeren liggen.

Mijn neus, mond, keel en lippen staan een klein beetje in brand.
Vanavond maar best een pilleke nemen.

Na het uitlopen van de bladeren verschijnen de hoofdjesjachtige mannelijke bloemen die als een parelsnoer aan rechtopstaande, lange katjes zitten.
De vrouwelijke bloemen bevinden zich aan de basis van de katjes, omgeven door een groene, schubachtig bebladerde vruchtbeker. Kevertjes, vliegen en bijen zijn de bestuivers van de tamme kastanje.
Van de mannelijke bloemen gaat een geur uit die kevers aanlokt, en op de stempel bevindt zich een zoetsmakend druppeltje nectar.
nl.wikipedia.org/wiki/Tamme_kastanje