S'identifier - S'inscrire - Contact

DAG 161 * SHUTTLE

9.6.2012 * 19u07 * 16°C
« «Heel lang geleden op een camping in Bollendorf heb ik badminton gespeeld.
Nu de kamillebloemen overal in bloei staan denk ik daar vaak aan terug.
Zorgeloze tijd.
Of we ons aan de regels hielden kan ik me niet meer herinneren.

Badminton is een olympische sport die wordt gespeeld met een racket en een shuttle.
De shuttle, die gemaakt kan zijn van nylon of van veren, wordt over een net heen en weer geslagen met de rackets.
Badminton kent de volgende fouten:

 • een speler slaat de shuttle buiten de lijnen (uit)
 • de shuttle valt in het eigen veld (een speler mist de slag)
 • een speler slaat de shuttle in het net
 • een speler raakt de shuttle meer dan één keer
 • een speler raakt de shuttle met zijn lichaam
 • een speler raakt het net aan, voor de shuttle op de grond gevallen is
 • een speler slaat de shuttle terug voor die boven het eigen veld is
 • een speler staat op een lijn bij het serveren (voetfout)
 • een speler slaat de service in het verkeerde vak
 • een speler serveert voordat de tegenspeler klaarstaat.
 • bovenhands opslaan
 • een speler serveert en het blad komt boven de middel voordat de shuttle het blad verlaten heeft.
 • een speler serveert en de shuttle raakt het blad boven de hand waarmee de speler serveert.
 • de shuttle raakt tijdens een rally niet tot het speelveld behorende objecten (plafond, palen links/rechts van het speelveld)
 • een speler slaat tegen het net met zijn/haar racket
nl.wikipedia.org/wiki/Badminton