S'identifier - S'inscrire - Contact

DAG 135 * RING MY BELL

14.5.2012 * 19u30 * 16°C
« «Een wandeling in het dorp van een half uurtje en dan kom je dit tegen.
Als aktieve doe-het -zelver heb ik daar maar één woord voor: ORIGINEEL!

Tegen het einde van de 19e eeuw werd de elektrische deurbel of inductie-schel uitgevonden die, mede door de ontdekking van het mangaan(IV)oxideelement in 1868, zijn intrede deed in het huishouden.
Het was in feite een elektromechanische multivibrator. Als een elektromagneet door het indrukken van een buiten aan de deur bevestigde knop (electrische bouton) werd bekrachtigd, sloeg een klepeltje tegen een metalen schel en werd tegelijkertijd het elektrisch contact verbroken, waarna de cyclus zich herhaalde zolang de drukknop bleef ingedrukt.
Aldus ontstond het bekende trrrring-geluid.

Het bruinsteenelement werd later vervangen door andere typen van batterijen of, indien een elektriciteitsnet aanwezig was, kon de voeding geschieden met behulp van een transformator.
De verbinding tussen belknop en bel kan tegenwoordig ook draadloos geschieden.
nl.wikipedia.org/wiki/Deurbel