S'identifier - S'inscrire - Contact

DAG 131 * EHBO

10.5.2011*18u55 * 21°C
« «Zegt de schorpioenvlieg tegen de mier :
" ik zal beginnen met de beademing ... start jij dan hartmassage? "

Schorpioenvliegen.
Ik had geen flauw idee van hun bestaan.
De wandeling van vandaag was warm en dat had als gevolg dat er enorm veel beestjes aktief waren tussen de brandnetels.
Voor de vlieg kwam jammer genoeg alle hulp te laat.

De schorpioenvliegen (Panorpidae) zijn een familie van insecten die behoren tot de orde Mecoptera.
Kenmerkend voor sommige schorpioenvliegen is het tangvormig orgaan dat mannetjes aan het achterlijf hebben, dat omhoog gekruld wordt gedragen en dat daarom enigszins doet denken aan de staart van een schorpioen, maar geen angel heeft en verder volkomen ongevaarlijk is. Het insect gebruikt het alleen bij de paring.
Schorpioenvliegen zijn roofinsecten en de soort Panorpa communis komt algemeen voor in Nederland en België, meestal kan hij worden gevonden op lage vegetatie op wat vochtige, beschaduwde plekken. Naast dode insecten en ander aas, worden ze aangetrokken door plantaardig voedsel.

nl.wikipedia.org/wiki/Schorpioenvliegen