S'identifier - S'inscrire - Contact

DAG 101 * RAINDROPS

10.4.2012 * 17u40 * 9°C
« «Het regende lichtjes toen ik aan mijn wandeling begon.
Na 20 minuten was het aan het stortregenen.
Onder de brug aan de vaart zag ik druppels vallen van tien meters hoog.
Het doorsijpelende regenwater van het bovenliggend wegdek viel met enorme kracht in de regenplassen.
Het leek me een ideaal spektakel voor mijn dagelijkse foto.

De druppel komt harder op het wateropervlak neer en de kroon wordt veel hoger opgeworpen.
De wanden van de kroon worden daarbij zó hoog, dat ze niet zomaar naar opzij vallen, maar elkaar ontmoeten in het midden boven de inslagplaats.
Zij omsluiten een hoeveelheid lucht en vormen een bel die op het oppervlak drijft.
De buitenkant van de bel is vloeistof uit de kom; de binnenkant is vloeitstof van de druppel, die snel langs de binnenwand naar beneden glijdt.
Eenmaal teruggegleden weerkaatst die van het oppervlak en trekt ook een lange zuil vloeistof achter zich omhoog.
Net zoals een kanonskogel die door het dak van een circustent wordt geschoten, breekt de weerkaatste druppel door de bel, en vernietigt deze nog geen zes honderdste seconde nadat hij is ontstaan.
www.kennislink.nl/publicaties/sommige-druppels-vallen-omhoog